top of page
SI-LAK's vej til lavere CO2 udledning
SI-LAK tager sit samfundsansvar alvorligt og er startet på en bæredygtigheds rejse

SI-LAK har en målsætning om at reducere vores CO2 udledning med mere end 70% i 2030 i forhold til udledningen i 2021. Vi er allerede startet på rejsen, men vil kontinuerligt søge nye muligheder for nedsættelse af vores forbrug af ressourcer.

 

Med udgangspunkt i FN`s verdensmål har vi valgt at fokusere på følgende 4 delmål:

 

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

SI-LAK uddanner løbende industrilakerere således, at vi kontinuerligt har en lærling i gang hele tiden.  Derudover vægter vi medarbejdere højt og afholder hvert år løbende diverse arrangementer for personalet.  SI-LAK har overenskomst med Dansk Industri, således medarbejderne er sikret deres rettigheder, pension mm. SI-LAK har en fleksjobber ansat.

 

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

SI-LAK er en energi tung virksomhed. Processerne forbundet med pulverlakering kræver meget gas og el. For delvist at kompensere for vores forbrug af el, er vi i færd med at undersøge en evt. installation af solceller. Biogas Danmark forventer, at biogas i 2030 vil udgøre 100% af gasnettet, og vil dermed vil vores forbrug af gas blive CO2 neutralt.

 

Verdensmål 9: Industri Innovation og Infrastruktur

I 2016 udskiftede vi alle vores lyskilder med LED belysning. Derved sparede reducerede vi vores elforbrug til belysning med 70%. Vi har i starten af 2023 installeret et nyt pulverkøkken. Denne investering reducerer vores forbrug af el med 10.000 kwh om året, og reducerer vores forbrug af gas med 1000 m3 om året. Dertil kommer, at mængden af pulverlak til affald blive reduceret.

 

Verdensmål12: Ansvarlig forbrug og produktion

I forbindelse med etablering af ny lagerhal i 2022 valgte vi at udnytte overskudsvarme fra kompressor til opvarmning. Dette sparer indkøb af ca. 1000 m3 gas om året. I 2022 fik vi optimeret vores ovne og hærdningsanlæg og fik blandt andet installeret frekvens styring. Dette sparer os for 24.000 m3 gas om året. I løbet af 2023 vil vi starte et varme genindvindingsprojekt. Det vil reducere gasforbruget med yderligere 20.000 m3 om året. Vi har i 2022 sænket temperaturen i karrene i vores forbehandling, hvilket ligeledes giver os en gasbesparelse.

SI-LAK er i færd med at undersøge at overgå til nye laktyper, som ikke kræver så høje varmegrader som hidtil, hvilket også på den lange bane vil give en gasbesparelse.  

Digital sticker_smvgrøn.png
bottom of page